Pilotní provoz nového vzdělávacího programu

08.01.2015 18:23

V pilotním provozu jsme spustili e-learningovou část nově připravovaného vzdělávacího programu Národního vinařského centra "Public relations ve vinařství - vzdělávání pro získání konkurenční výhody" (zkráceně Public relations ve vinařství či jen PR ve vinařství). Určen je OSVČ a zaměstnancům vinařských firem v Jihomoravském kraji.

Jedná se o kombinovanou formu studia - e-learning a dvoudenní praktická část, kterou připravujeme po vzoru předchozích úspěšných tří projektů - Sommelier junior, Moderní vinař a Vinařský marketing. Kurz se zabývá tématy jako jsou public relations a čím se liší od maketingové komunikace, úlohy tiskového mluvčího, budování image, reputace a další. Součástí e-learningu jsou i výuková videa.

Cílem pilotního provozu vytvářeného vzdělávacího programu je jeho odzkoušení a úprava dle požadavků účastníků před jeho zařazením do nabídky kurzů Národního vinařského centra. První pilotní běh praktické části proběhne 14.-15. 5. 2015, druhý o měsíc později - 16.-17. 6. 2015. Pro účastníky pilotních běhů jsou kurzy zdarma, navíc je jim za poskytnutí zpětné vazby a spolupráci na přípravě zajištěno i celodenní stravování, v případě zájmu i ubytování. Kapacita pilotních kurzů je omezená - proběhnou jen dvakrát, vždy pro 15 osob.

Vytvoření kurzu i jeho pilotní odzkoušení je financováno z globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0072. Partnerem projektu je Svaz vinařů České republiky.

Zájemci, kteří se chtějí podílet na tvorbě tohoto vzdělávacího programu a patří do cílové skupiny projektu (vinaři a zaměstnanci vinařských firem v Jihomoravském kraji) mohou kontaktovat organizátora či se rovnou přihlásit v sekci Kurzy a semináře na webu Národního vinařského centra.