O projektu

Public relations ve vinařství - vzdělávání pro získání konkurenční výhody (zkráceně Public relations ve vinařství, popř. PR ve vinařství) je nový vzdělávací program o víně, který využívá moderní formu studia - e-learning, a následně je spojený s praktickou částí. Tato kombinovaná forma studia - e-learning a dvoudenní praktická část, byla připravena po vzoru předchozích úspěšných tří projektů - Sommelier junior, Moderní vinař a Vinařský marketing. Kurz se zabývá tématy jako jsou public relations a čím se liší od maketingové komunikace, úlohy tiskového mluvčího, budování image, reputace a další. Součástí e-learningu jsou i výuková videa. Výhodou e-learningu je zejména časová flexibilita studia a okamžitá zpětná vazba formou vyhodnocení vědomostních testů. Určen je zejména vinařům a zaměstnancům vinařských firem v Jihomoravském kraji.

Program byl vytvořen a dvakrát pilotně otestován v období 1. 2. 2014 až 30. 6. 2015. Cílem pilotního provozu vytvářeného vzdělávacího programu bylo jeho odzkoušení a úprava dle požadavků účastníků před jeho zařazením do nabídky kurzů Národního vinařského centra. Účastníci pilotních běhů poskytli zpětnou vazbu, na základě které byl vzdělávací program upraven tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům cílové skupiny.

Vzdělávací program Public relations ve vinařství byl vytvořen a financován v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, číslo projektu CZ.1.07/3.2.04/05.0072. Projekt realizovalo Národní vinařské centrum, o.p.s., partnerem byl Svaz vinařů ČR.

V současné době je vzdělávací program Public relations ve vinařství zařazen do nabídky vzdělávání Národního vinařského centra.